Miso Shiru (Miso Soup)

New product

Tofu, Dashi, Miso Paste, Nori

€2.68